Design Inspire 2017
Design Inspire 2017

W dniu 7-9 grudnia, firma Szymańska Design Sp. z o.o. o profilu Szymańska Home zaprazentuje swoją ofertę w ramach stoiska regionalnego Województwa Wielkopolskiego podczas targów Design Inspire 2017, odbywających się w Hong Kongo ( Chiny) Udział w targach realizowany jest w ramach projektu pozakonkursowego " Gospodarna Wielkopolska" współfinansowana ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Działanie 1,4: